Προμίνι 2007

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΙΟΝΤΟΣ

Roster ΠΡΟΜΙΝΙ 2019-20

1. Μήχος Άδμητος

2. Ευθυμίου Αθανάσιος

3. Αγκάλι Μάριος

4. Πατακιάρας Γεώργιος

5. Τσιμπίδας Κωνσταντίνος

6. Παππας Βασίλειος

7. Μπεϊντάρης Ιωάννης

8. Φέτσης Διογένης

9. Χασάνης Λάμπρος

10.Μάστορας Μάριος

11. Παππάς Φώτιος

12. Μαρτίδης Βασίλειος

13. Γουρνάρης Χρήστος

14. Φατούρος Ευστάθιος

15. Σπυρίδωνος Χρήστος

16. Ρατζής Δημήτριος

17. Γεωργάκος Αχιλλέας